wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/83/W/7/23 Wykonanie stałego nadzoru autorskiego nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowym BDF-elin oraz na wykonanie w miarę zapotrzebowania modyfikacji i doposażeń w nowe funkcje Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-12-12 -- --
ZDM/UM/DZP/80/W/6/23 Świadczenie usług utrzymania i rozwoju "Systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDok". Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-11-21 -- --
ZDM/UM/DZP/54/W/4/23 Świadczenie przez Wykonawcę usług utrzymania i rozwoju systemu e-kontroli SPPN o numerze seryjnym WAW_4 przez okres 36 miesięcy. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-08-11 -- --
ZDM/UM/DZP/53/W/4/23 Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych SIMBAD Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2023-07-27 -- 2023-08-30
ZDM/UM/DZP/51/W/3/23 Dostawa 4 kompletów wag przenośnych do kontroli nacisku osi i masy rzeczywistej pojazdu Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2023-07-14 -- --
ZDM/UM/DZP/25/W/1/23 Administrowanie obiektem tj. utrzymanie czystości, konserwacja oraz ochrona fizyczna w obiekcie – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie (zam. dod. do um. pod. ZDM/UM/DZP/4/PN/4/20) Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-04-14 -- 2023-05-26
ZDM/UM/DZP/113/W/13/22 Administrowanie obiektem tj. utrzymanie czystości, konserwacja oraz ochrona fizyczna w obiekcie – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie (zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej nr ZDM/UM/DZP/4/PN/4/20 z dnia 01.06.2020 r.). Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-28 -- --
ZDM/UM/DZP/111/W/12/22.. Akceptacja i rozliczanie płatności kartami w 250 szt. parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w m.st. Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-16 -- --
ZDM/UM/DZP/109/W/11/22 Administrowanie obiektem tj. utrzymanie czystości, konserwacja oraz ochrona fizyczna w obiekcie – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie (zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej nr ZDM/UM/DZP/4/PN/4/20 z dnia 01.06.2020 r.) Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-15 -- --
ZDM/UM/DZP/105/W/10/22 Wykonanie stałego nadzoru autorskiego nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowym BDF-elin oraz na wykonanie w miarę zapotrzebowania modyfikacji i doposażeń w nowe funkcje. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-09 -- 2023-01-05
ZDM/UM/DZP/104/W/9/22 Świadczenie przez Wykonawcę usług utrzymania i rozwoju systemów e-kontroli SPPN o numerach seryjnych WAW_1 i WAW_2 przez okres 36 miesięcy. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-06 -- --
ZDM/UM/DZP/99/W/8/22. Wdrożenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w rejonie placu gen. J. Hallera w dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-11-22 -- --
ZDM/UM/DZP/75/W/7/22 Odnowę oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg na terenie m.st Warszawy w latach 2022 – 2023 - strona północna Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-08-24 -- --
ZDM/UM/DZP/66/W/6/22 Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia w Warszawie przy ul. Kondratowicza Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-07-14 -- --
ZDM/UM/DZP/55/W/5/22 Dostawa licencji uprawniających do korzystania z Oprogramowania ArcGIS w ramach projektu pt. Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych (SIMBAD) Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-06-21 -- 2022-09-07
ZDM/UM/DZP/15/W/4/22 Wykonanie nadzoru autorskiego oprogramowania wspomagającego pobór opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) oraz na wykonanie w miarę zapotrzebowania modyfikacji i doposażeń w nowe funkcje Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-03-04 -- 2022-06-07
ZDM/UM/DZP/10/W/3/22 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-21 -- 2022-04-13
ZDM/UM/DZP/3/W/2/22 Kompleksowe opracowanie zmian w organizacji ruchu, niezbędnych dla wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na: • część 1a – na obszarze dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, cześć 2a – na obszarze dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-16 -- --
ZDM/UM/DZP/1/W/1/22 Przeprowadzenie badań zachowań parkingowych na potrzeby wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego”: • część 1a – na obszarze dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, • cześć 2a – na obszarze dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy. Zamówienie dodatkowe do UMOWY ZDM/UM/DZP/26/TP/20/21 część 1 oraz ZDM/UM/DZP/26/TP/20/21 – część 2 Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-01-20 -- --
ZDM/UM/DZP/81/W/4/21 Roboty remontowo-budowlane, konserwacyjne w obiektach ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-24 -- --
ZDM/UM/DZP/63/W/3/21 Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-09-14 -- --
ZDM/UM/DZP/48/NBO/1/21 Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m. st. Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Negocjacje bez ogłoszenia Usługi 2021-07-20 2021-07-27 14:00 --
ZDM/UM/DZP/41/W/2/21 Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy. część I – regulacje włazów samopoziomujących i standardowych, część II - regulacje włazów standardowych z odtworzeniem nawierzchni metodą „slurry seal”. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-06-16 -- 2021-07-27
ZDM/UM/DZP/30/W/1/21 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót zasadniczych związanych z remontem/wzmocnieniem/przebudową konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z robotami towarzyszącymi ulic m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-04-28 2021-04-29 08:00 2021-04-29

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa