Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 84  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/112/TP/72/22 Naprawy i przeglądy pojazdów służbowych ZDM w 2023 r. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-09 2023-01-23 10:00 --
ZDM/UM/DZP/110/TP/71/22 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Chodeckiej na odc. Balkonowa - Matki Teresy z Kalkuty” Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-28 2023-01-12 10:00 --
ZDM/UM/DZP/107/TP/69/22. Kompleksowe opracowanie zmian w organizacji ruchu, niezbędnych dla wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego” na południowym obszarze dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-20 2022-12-29 10:00 --
ZDM/UM/DZP/108/TP/70/22 Roboty remontowo-budowlane, konserwacyjne w obiektach ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-15 2022-12-30 10:00 --
ZDM/UM/DZP/103/US/4/22 Obsługa prawna Wydziału Windykacji w zakresie egzekucji należności administracyjnych na wszystkich etapach egzekucji, doradztwo prawne. Zarząd Dróg Miejskich Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-15 10:00 --
ZDM/UM//DZP/102/TP/67/22 Dostawa licencji MS Windows Server 2022 Datacenter – 16 Core oraz licencji Windows Server 2022 – 1 User CAL Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-06 2022-12-14 10:00 --
ZDM/UM/DZP/100/TP/66/22 Sprzedaż i sukcesywna dostawa środków higieny (papier toaletowy, ręczniki papierowe do rąk i mydło) na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w 2023 roku Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-29 2022-12-08 10:00 --
ZDM/UM/DZP/96/TP/63/22 Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach ZDM oraz na terenach zewnętrznych przynależnych do obiektów ZDM w 2023 r. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-24 2022-12-05 10:00 --
ZDM/UM/DZP/97/TP/64/22 Wykonanie inwestycji pn. Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - al. Solidarności. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-18 2023-01-04 10:00 --
ZDM/UM/DZP/95/US/4/22 Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codzienny odbiór przesyłek z siedziby ZDM. Zarząd Dróg Miejskich Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-18 2022-11-30 10:00 --
ZDM/UM/DZP/92/US/3/22 Ochrona obiektów i mienia Zarządu Dróg Miejskich w 2023 r. Zarząd Dróg Miejskich Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-16 2022-11-25 10:00 --
ZDM/UM/DZP/94/PN/21/22 Dostępna Trasa Łazienkowska – etap I Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-11-15 2023-01-27 10:00 --
ZDM/UM/DZP/93/PN/20/22 Najem sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług serwisu eksploatacyjno-naprawczego. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-12-15 10:00 --
ZDM/UM/DZP/91/TP/62/22 Dostawa subskrypcji rocznych licencji biurowych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-03 2022-11-14 10:00 --
ZDM/UM/DZP/89/PN/19/22 Najem urządzeń drukujących wraz z usługą serwisu eksploatacyjno – naprawczego Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-02 2022-12-06 10:00 --
ZDM/UM/DZP/86/US/2/22 Świadczenie usług prawniczych w roku 2023 i 2024 roku polegających na świadczeniu pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166)/ ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1184), w zakresie działalności ustawowej i statutowej Zarządu Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-28 2022-11-08 10:00 --
ZDM/UM/DZP/83/PN/17/22 Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-21 2022-11-24 10:00 --
ZDM/UM/DZP/85/TP/59/22 1.„Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Górczewską w rejonie ul. Budy.” 2.„Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Płaskowickiej w rejonie ul. Hirszfelda.” Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-18 2022-11-04 10:00 --
ZDM/UM/DZP/84/TP/58/22 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla następujących zadań inwestycyjnych: Cz. 1 „Przebudowa ul. S. Okrzei” Cz. 2 „Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności” Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-06 2022-10-21 10:00 --
ZDM/UM/DZP/81/TP/57/22 Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z usługą jej dystrybucji/przesyłu do obiektów zlokalizowanych przy ul. Chmielnej 120, 120A, 124, ul. Gołdapskiej 7, Krakowskie Przedmieście – schody ruchome. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-06 2022-10-19 10:00 --
ZDM/UM/DZP/79/TP/56/22 Wykonanie inwestycji pn. Budowa drogi rowerowej ul. Modlińska od ul. Przyrzecze do granicy miasta Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-28 2022-10-20 10:00 --
ZDM/UM/DZP/78/TP/55/22 Zakup i dostawa 6 fabrycznie nowych pojazdów samochodowych na potrzeby ZDM Część 1: zakup i dostawa trzech samochodów osobowych Część 2: zakup i dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV Część 3: zakup i dostawa jednego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg Część 4: zakup i dostawa jednego samochodu osobowego o napędzie w 100% elektrycznym Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-14 2022-09-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/77/TP/54/22 Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ulicy Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych wraz z przebudową niezbędnej istniejącej infrastruktury drogowej. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-09 2022-09-29 10:00 --
ZDM/UM/DZP/76/TP/53/22 Wykonanie robót budowlanych dla zadania z budżetu obywatelskiego 1875 „Rowerowa od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie” – przebudowa i remont drogi dla rowerów wzdłuż ul Rosoła na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Przy Bażantarni Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-05 2022-09-20 10:00 --
ZDM/UM/DZP/74/TP/52/22 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kruczej” Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-18 2022-08-26 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa