Lista postępowań PZP

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/33/TP/23/21 Serwis 86 sztuk samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 22 sztuk rowerów miejskich i 16 szt. rowerów towarowych (w tym elektrycznych) oraz 4 sztuk hulajnóg elektrycznych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-12 2021-05-21 10:00 --
ZDM/UM/DZP/27/TP/21/21 Kompleksowe opracowanie zmian w organizacji ruchu, niezbędnych dla wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-23 2021-05-07 10:00 --
ZDM/UM/DZP/25/TP/17/21 Budowa oświetlenia ulicy Przyczółkowej – 3 części; Przebudowa drogi w zakresie przebudowy oświetlenia ulicy Ratuszowej. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-23 2021-05-13 10:00 --
ZDM/UM /DZP/24/PN/6/21 Dostawa czterech samochodów elektrycznych, czterech Systemów mobilnej kontroli pojazdów wraz ze szkoleniem operatorów Systemu oraz usługą utrzymaniową Systemu e-kontroli przez okres 36 miesięcy. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-23 2021-05-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/26/TP/20/21 Przeprowadzenie badań zachowań parkingowych na potrzeby wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - część 1 - na obszarze dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy oraz część 2 - na obszarze dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (rejon Saskiej Kępy). Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-22 2021-05-06 10:00 --
ZDM/UM/DZP/21/TP/17/21 Przebudowa skrzyżowania Rondo Dmowskiego Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-06 2021-04-30 10:30 --
ZDM/UM/DZP/19/TP/16/21 Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-02 2021-04-12 10:00 --
ZDM/UM/DZP/14/TP/12/21 Dostawa elementów oświetlenia ulicznego wraz z ich montażem na Pl. Inwalidów w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-23 2021-04-15 10:00 --
ZDM/UM/DZP/13/TP/11/21 Wykonanie inwestycji pn.: część 1 - Zielona Stalowa, część 2 - uzupełnienie sieci rowerowej na Bielanach Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-23 2021-04-19 10:00 --
ZDM/UM/DZP/10/TP/8/21 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Marszałkowską na rowerze” Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-16 2021-03-25 10:00 --
ZDM/UM/DZP/4/PN/1/21 Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m. st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-03-16 2021-05-28 10:00 --
ZDM/UM/DZP/9/TP/7/21 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Marszałkowskiej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-09 2021-03-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/5/TP/4/21 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie – Ryżowa. Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej w ramach budowy zaległej infrastruktury dla rowerów. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-08 2021-03-26 10:00 --
ZDM-UM-DZP-2-TP-2-21 Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-01 2021-03-25 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa