Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 56  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/50/TP/35/22 Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą – doświetlenia przejść dla pieszych. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-08 2022-06-17 10:00 --
ZDM/UM/DZP/52/TP/37/22 Dostawa serwerów, licencji i macierzy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-08 2022-06-17 10:00 --
ZDM/UM/DZP/48/TP/34/22 Przeprowadzenie podstawowej (rocznej) kontroli oraz przeglądów szczegółowych wybranych obiektów inżynierskich na terenie m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-07 2022-06-22 10:00 --
ZDM/UM/DZP/51/TP/36/22 Przebudowa drogi powiatowej nr 5580W (ul. Marywilskiej) w km 5+827 do 5+965 w Warszawie wraz z budową wiaduktu drogowego nad bocznicą kolejową, towarzyszącą infrastrukturą oraz dojazdami i rozbiórką istniejącego obiektu Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-03 2022-06-23 10:00 --
ZDM/UM/DZP/47/TP/33/22 Przebudowa Placu Trzech Krzyży wraz z remontem nawierzchni Placu Trzech Krzyży i ul. Nowy Świat Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-16 2022-06-14 10:00 --
ZDM/UM/DZP/46/TP/32/22 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-12 2022-05-25 10:00 --
ZDM/UM/DZP/45/TP/31/22 Wykonanie inwestycji pn. Część 1 - uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu. Droga dla rowerów przy Al. Jana Pawła II na odc. Stawki - Rondo "Radosława" Część 2 - uzupełnienie tras na Śródmieściu. Droga dla rowerów przy Al. Jana Pawła II na odc. Rondo "Radosława" - Błońska. Część 3 - uzupełnienie tras na Śródmieściu. Pasy ruchu dla rowerów przy ul. Sanguszki. Część 4 - Realizacja projektu (...) Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-29 2022-05-19 10:00 --
ZDM/UM/DZP/42/TP/29/22 Dostawa i wymiana systemu parkingowego – parkingi podziemne pod pl. Krasińskich i ul. Waryńskiego w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-28 2022-05-23 10:00 --
ZDM-UM-DZP-43-TP-30-22 Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy. część I – regulacje włazów samopoziomujących i standardowych, część II - regulacje włazów standardowych z odtworzeniem nawierzchni metodą „slurry seal” Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-27 2022-05-13 10:00 --
ZDM/UM/DZP/40/TP/27/22 Wykonanie inwestycji pn.: wdrożenie projektów na terenie Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-27 2022-05-17 10:00 --
ZDM/UM/DZP/44/PN/10/22 Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ciągu ulic Czecha – Trakt Brzeski na odc. od ul. Kajki do ul. 1-go Pułku Praskiego, j. północna Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-27 2022-05-13 10:00 --
ZDM/UM/DZP/41/TP/28/22 Przebudowa ul. Odyńca. Zieleń Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-26 2022-05-06 10:00 --
ZDM/UM/DZP/39/TP/26/22 1.Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Człuchowska w rejonie ul. Okolicznej. 2. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Krasińskiego w rejonie ul. Wybrzeże Gdyńskie. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-14 2022-05-06 10:00 --
ZDM/UM/DZP/28/TP/20/22 "Serwis 91 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 22 szt. rowerów miejskich, 16 szt. rowerów towarowych (w tym 1 elektryczny), 2 rowerów typu tandem oraz 4 szt. hulajnóg elektrycznych" Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-08 2022-04-22 10:00 --
ZDM/UM/DZP/33/PN/7/22 Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów przeciwhałasowych. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-08 2022-05-16 10:00 --
ZDM/UM/DZP/36/PN/8/22 Przebudowa ul. Sokratesa. Zieleń. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-06 2022-04-22 10:00 --
ZDM/UM/DZP/32/TP/22/22 Weryfikacja i dokumentacja skrajni drogowych w strefach wytypowanych drogowych obiektów inżynierskich, zlokalizowanych w ciągach jezdni dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie” z podziałem na części Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-04 2022-04-22 10:00 --
ZDM/UM/DZP/34/TP/23/22 Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-01 2022-04-28 10:00 --
ZDM/UM/DZP/26/TP/18/22 Wdrażanie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu w związku z imprezami i uroczystościami na terenie m. st. Warszawy wg zleceń przekazywanych przez Zamawiającego, dla potrzeb Wydziału Strategii i Rozwoju ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-01 2022-04-19 10:00 --
ZDM/UM/DZP/29/PN/5/22 Remont wiaduktu im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-03-30 2022-05-12 10:00 --
ZDM/UM/DZP/31/TP/21/22 Budowa sygnalizacji świetlnych w ul. Kondratowicza, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kondratowicza„ Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-24 2022-04-12 10:00 --
ZDM/UM/DZP/27/TP/19/22 Wykonanie inwestycji pn.: Część 1 - Park Kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej, Część 2 - Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze - poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych, Część 3 - Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich, Część 4 - Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-24 2022-04-22 10:00 --
ZDN/UM/DZP/24/PN/4/22 Przebudowa ul. Kondratowicza. Zieleń. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-18 2022-04-29 10:00 --
ZDM/UM/DZP/22/TP/15/22 Wyprodukowanie i ustawienie 5 wiat rowerowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-17 2022-04-06 10:00 --
ZDM/UM/DZP/23/TP/16/22 1. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Żegańską w rejonie nr 22C. 2. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Bronisława Czecha w rejonie ulicy Wawerskiej oraz w rejonie ulicy Wierzchowskiego. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-17 2022-04-12 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa