Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 31  pokazuj  pozycji

ZDM-UM-DZP-2-TP-2-21 Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich 2021-03-25 10:00 --
ZDM/ UM/DZP/1/TP/1/21 Aktualizacja dokumentacji projektowych. Postępowanie krajowe Aktualizacja Dokumentacji Projektowej część I - przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Marywilskiej na bocznicę kolejową. 2021-03-10 10:00 --
ZDM/ UM/DZP/1/TP/1/21 Aktualizacja dokumentacji projektowych. Postępowanie krajowe Aktualizacja Dokumentacji Projektowej część II - przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową. 2021-03-10 10:00 --
ZDM-UM-DZP-3-TP-3-21 Aktualizacja, wydruk, montaż planów szczegółowych oraz wkładek taxi w punktach informacyjnych Miejskiego Systemu Informacji Postępowanie krajowe Aktualizacja, wydruk, montaż planów szczegółowych oraz wkładek taxi w punktach informacyjnych Miejskiego Systemu Informacji 2021-03-12 10:00 --
ZDM/UM/DZP/7/TP/6/21 Wykonanie inwestycji pn.: Część 1 – Rowerem OBOK ul. Stryjeńskich – budowa ścieżki rowerowej od Wąwozowej do Przy Bażantarni wraz z łącznikiem między drogą rowerową a parkingiem na wysokości posesji Stryjeńskich 12 Część 2 – Budowa drogi dla rowerów przy ul. Wąwozowej na odc. od al. KEN do ul. Rosoła Postępowanie krajowe Część 1 – Rowerem OBOK ul. Stryjeńskich – budowa ścieżki rowerowej od Wąwozowej do Przy Bażantarni wraz z łącznikiem między drogą rowerową a parkingiem na wysokości posesji Stryjeńskich 12 2021-03-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/7/TP/6/21 Wykonanie inwestycji pn.: Część 1 – Rowerem OBOK ul. Stryjeńskich – budowa ścieżki rowerowej od Wąwozowej do Przy Bażantarni wraz z łącznikiem między drogą rowerową a parkingiem na wysokości posesji Stryjeńskich 12 Część 2 – Budowa drogi dla rowerów przy ul. Wąwozowej na odc. od al. KEN do ul. Rosoła Postępowanie krajowe Część 2 – Budowa drogi dla rowerów przy ul. Wąwozowej na odc. od al. KEN do ul. Rosoła 2021-03-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/9/TP/7/21 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Marszałkowskiej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Postępowanie krajowe Część 2. „Przebudowa ul. Marszałkowskiej” na odc. od ul. Królewskiej do al. Solidarności 2021-03-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/9/TP/7/21 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Marszałkowskiej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Postępowanie krajowe Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Marszałkowskiej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Część 1: „Przebudowa ul. Marszałkowskiej” na odc. od ul. Nowogrodzkiej do ul. Pięknej 2021-03-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/5/TP/4/21 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie – Ryżowa. Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej w ramach budowy zaległej infrastruktury dla rowerów. Postępowanie krajowe część 1.Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie – Ryżowa. 2021-03-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/5/TP/4/21 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie – Ryżowa. Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej w ramach budowy zaległej infrastruktury dla rowerów. Postępowanie krajowe część 2 Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej w ramach budowy zaległej infrastruktury dla rowerów 2021-03-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/10/TP/8/21 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Marszałkowską na rowerze” Postępowanie krajowe Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Marszałkowską na rowerze” 2021-03-25 10:00 --
ZDM/UM/DZP/15/TP/13/21 Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w roku 2021 Postępowanie krajowe Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w roku 2021 2021-04-08 10:00 --
ZDM/UM/DZP/13/TP/11/21 Wykonanie inwestycji pn.: część 1 - Zielona Stalowa, część 2 - uzupełnienie sieci rowerowej na Bielanach Postępowanie krajowe Część 1: Zielona Stalowa 2021-04-19 10:00 --
ZDM/UM/DZP/13/TP/11/21 Wykonanie inwestycji pn.: część 1 - Zielona Stalowa, część 2 - uzupełnienie sieci rowerowej na Bielanach Postępowanie krajowe część 2: Uzupełnienie sieci rowerowej na Bielanach 2021-04-19 10:00 --
ZDM/UM/DZP/8/PN/2/21 Wydzierżawienie (dostawa i wynajem) 250 szt. Parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w m. st. Warszawa. Postępowanie unijne Wydzierżawienie (dostawa i wynajem) 250 szt. Parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w m. st. Warszawa. 2021-04-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/14/TP/12/21 Dostawa elementów oświetlenia ulicznego wraz z ich montażem na Pl. Inwalidów w Warszawie Postępowanie krajowe Dostawa elementów oświetlenia ulicznego wraz z ich montażem na Pl. Inwalidów w Warszawie 2021-04-15 10:00 --
ZDM/UM/DZP/17/TP/15/21 Optymalizacja dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Białołęckiej polegającej na przebudowie mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie. Postępowanie krajowe Optymalizacja dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Białołęckiej polegającej na przebudowie mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie. 2021-04-01 10:00 --
ZDM/UM/DZP/19/TP/16/21 Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Postępowanie krajowe Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Żegańską w rej. nr. 22c wraz z pełnienie nadzoru autorskiego. 2021-04-12 10:00 --
ZDM/UM/DZP/19/TP/16/21 Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Postępowanie krajowe Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej z Placem Powstańców Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2021-04-12 10:00 --
ZDM/UM/DZP/12/TP/10/21 Dostawy w 2021 roku odzieży roboczej, ochronnej i obuwia ochronnego Postępowanie krajowe Część 1. Odzież wierzchnia 2021-04-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/12/TP/10/21 Dostawy w 2021 roku odzieży roboczej, ochronnej i obuwia ochronnego Postępowanie krajowe Cześć 2. Odzież różna 2021-04-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/12/TP/10/21 Dostawy w 2021 roku odzieży roboczej, ochronnej i obuwia ochronnego Postępowanie krajowe Część 3. Obuwie ochronne 2021-04-26 10:00 --
ZDM/UM/DZP/21/TP/17/21 Przebudowa skrzyżowania Rondo Dmowskiego Postępowanie krajowe Przebudowa skrzyżowania Rondo Dmowskiego 2021-04-30 10:30 --
ZDM/UM/DZP/27/TP/21/21 Kompleksowe opracowanie zmian w organizacji ruchu, niezbędnych dla wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego Postępowanie krajowe Kompleksowe opracowanie zmian w organizacji ruchu, niezbędnych dla wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - część 1- na obszarze dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 2021-05-07 10:00 --
ZDM/UM/DZP/27/TP/21/21 Kompleksowe opracowanie zmian w organizacji ruchu, niezbędnych dla wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego Postępowanie krajowe Kompleksowe opracowanie zmian w organizacji ruchu, niezbędnych dla wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - część 2- na obszarze dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy (rejon Saskiej Kępy) 2021-05-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa