Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 134  pokazuj  pozycji

Wykonanie inwestycji pn. Część 1 - uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu. Droga dla rowerów przy Al. Jana Pawła II na odc. Stawki - Rondo "Radosława" Część 2 - uzupełnienie tras na Śródmieściu. Droga dla rowerów przy Al. Jana Pawła II na odc. Rondo "Radosława" - Błońska. Część 3 - uzupełnienie tras na Śródmieściu. Pasy ruchu dla rowerów przy ul. Sanguszki. Część 4 - Realizacja projektu (...) ZDM/UM/DZP/45/TP/31/22 Postępowanie krajowe Części: 5, 6 2022-06-23 13:01
„Remont i przebudowa ulic m.st. Warszawy z podziałem na 3 części: Część 1: Zadanie 1 - ul. Śmigłowca odc. Al. Jerozolimskie – ul. Drawska, Zadanie 2 – ul. Ryżowa odc. Al. Jerozolimskie – granica miasta, Część 2: - ul. Ilskiego i al. Komandosów odc. ul. Marsa – ul. Grzybowa, Część 3: - ul. Jarzębskiego, odc. ul. Broniewskiego - Żeromskiego”. ZDM/UM/DZP/37/PN/9/22 Usługi społeczne unijne Części: 1, 3 2022-06-23 11:02
Weryfikacja i dokumentacja skrajni drogowych w strefach wytypowanych drogowych obiektów inżynierskich, zlokalizowanych w ciągach jezdni dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie” z podziałem na części ZDM/UM/DZP/32/TP/22/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-06-20 14:58
1.Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Człuchowska w rejonie ul. Okolicznej. 2. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Krasińskiego w rejonie ul. Wybrzeże Gdyńskie. ZDM/UM/DZP/39/TP/26/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-06-17 12:22
Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ciągu ulic Czecha – Trakt Brzeski na odc. od ul. Kajki do ul. 1-go Pułku Praskiego, j. północna ZDM/UM/DZP/44/PN/10/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-06-15 11:59
Przebudowa ul. Odyńca. Zieleń ZDM/UM/DZP/41/TP/28/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-15 08:17
Wykonanie inwestycji pn.: Część 1 - Park Kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej, Część 2 - Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze - poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych, Część 3 - Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich, Część 4 - Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus ZDM/UM/DZP/27/TP/19/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-13 12:03
Przebudowa ul. Kondratowicza. Zieleń. ZDN/UM/DZP/24/PN/4/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-06-10 12:41
Usługa polegająca na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, działającego pod nazwą Warszawski Rower Publiczny (WRP) ZDM/UM/DZP/19/PN/3/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-06-09 13:06
Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy. część I – regulacje włazów samopoziomujących i standardowych, część II - regulacje włazów standardowych z odtworzeniem nawierzchni metodą „slurry seal” ZDM-UM-DZP-43-TP-30-22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-06-06 13:50
Wykonanie inwestycji pn. Część 1 - uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu. Droga dla rowerów przy Al. Jana Pawła II na odc. Stawki - Rondo "Radosława" Część 2 - uzupełnienie tras na Śródmieściu. Droga dla rowerów przy Al. Jana Pawła II na odc. Rondo "Radosława" - Błońska. Część 3 - uzupełnienie tras na Śródmieściu. Pasy ruchu dla rowerów przy ul. Sanguszki. Część 4 - Realizacja projektu (...) ZDM/UM/DZP/45/TP/31/22 Postępowanie krajowe Części: 3, 4 2022-06-02 14:54
„Remont i przebudowa ulic m.st. Warszawy z podziałem na 3 części: Część 1: Zadanie 1 - ul. Śmigłowca odc. Al. Jerozolimskie – ul. Drawska, Zadanie 2 – ul. Ryżowa odc. Al. Jerozolimskie – granica miasta, Część 2: - ul. Ilskiego i al. Komandosów odc. ul. Marsa – ul. Grzybowa, Część 3: - ul. Jarzębskiego, odc. ul. Broniewskiego - Żeromskiego”. ZDM/UM/DZP/37/PN/9/22 Usługi społeczne unijne Części: 2 2022-05-31 10:06
Przebudowa ul. Sokratesa. Zieleń. ZDM/UM/DZP/36/PN/8/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-05-26 09:03
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka ZDM/UM/DZP/34/TP/23/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-24 10:36
Pobieranie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie z wykorzystaniem platform / kanałów mobilnych ZDM/UM/DZP/31/PN/8/21 Postępowanie unijne Części: 1 2022-05-24 09:09
"Serwis 91 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 22 szt. rowerów miejskich, 16 szt. rowerów towarowych (w tym 1 elektryczny), 2 rowerów typu tandem oraz 4 szt. hulajnóg elektrycznych" ZDM/UM/DZP/28/TP/20/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-18 13:43
Wykonanie inwestycji pn.: Część 1 - Park Kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej, Część 2 - Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze - poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych, Część 3 - Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich, Część 4 - Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus ZDM/UM/DZP/27/TP/19/22 Postępowanie krajowe Części: 2, 3, 4 2022-05-18 12:53
Wdrażanie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu w związku z imprezami i uroczystościami na terenie m. st. Warszawy wg zleceń przekazywanych przez Zamawiającego, dla potrzeb Wydziału Strategii i Rozwoju ZDM ZDM/UM/DZP/26/TP/18/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-17 10:44
Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie dla części I i II ZDM/UM/DZP/88/PN/20/21 Postępowanie unijne Części: 1 2022-05-12 12:22
Przebudowa infrastruktury oświetlenia ulicy Kondratowicza ZDM/UM/DZP/38/TP/25/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-12 10:19
1. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Żegańską w rejonie nr 22C. 2. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Bronisława Czecha w rejonie ulicy Wawerskiej oraz w rejonie ulicy Wierzchowskiego. ZDM/UM/DZP/23/TP/16/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-05-10 14:15
Dostawy w 2022 roku artykułów biurowych i papieru do urządzeń biurowych ZDM/UM/DZP/25/TP/17/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-05-10 10:17
Budowa sygnalizacji świetlnych w ul. Kondratowicza, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kondratowicza„ ZDM/UM/DZP/31/TP/21/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-10 09:14
Realizację w terenie zleceń dotyczących oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z robotami towarzyszącymi dla ulic m.st Warszawy będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich ZDM/UM/DZP/20/TP/13/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-04 08:32
Usługa polegająca na obsłudze i utrzymaniu systemów odwodnienia ulic m.st. Warszawy z podziałem na 6 części ZDM/UM/DZP/7/PN/2/22 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2022-04-29 14:23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa