Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 93  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/106/TP/68/22 Bieżące utrzymanie elementów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie na obszarze dzielnic Ursynów, Wilanów oraz Mokotów w 2023 roku Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-20 2023-01-04 10:00 2023-01-11
ZDM/UM/DZP/98/TP/65/22 Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych ZDM. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-23 2022-12-02 10:00 --
ZDM/UM/DZP/88/PN/18/22 Administrowanie tunelu dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-26 2022-11-29 10:00 2022-12-28
ZDM/UM/DZP/87/TP/60/22 Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych ZDM. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-25 2022-11-07 10:00 2022-11-10
ZDM/UM/DZP/80/US/1/22 Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codzienny odbiór przesyłek z siedziby ZDM. Zarząd Dróg Miejskich Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-03 2022-11-04 10:00 2022-11-10
ZDM/UM/DZP/72/TP/50/22 Zakup i dostawa 6 fabrycznie nowych pojazdów samochodowych na potrzeby ZDM część 1: zakup i dostawa trzech samochodów osobowych część 2: zakup i dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV część 3: zakup i dostawa jednego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg część 4: zakup i dostawa jednego samochodu osobowego o napędzie w 100% elektrycznym. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-19 2022-08-29 10:00 2022-09-07
ZDM/UM/DZP/69/TP/48/22 1. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Komitetu Obrony Robotników w rejonie ul. Radarowej.” 2. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Reymonta w rejonie ul. Żbikowianka.”. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-02 2022-08-17 10:00 --
ZDM/UM/DZP/65/PN/14/22 Dostawa, montaż oraz pełnienie funkcji operatora 167 szt. parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w m.st. Warszawa. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-18 2022-08-19 10:00 --
ZDM/UM/DZP/61/TP/43/22 Wykonanie robót budowlanych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych z podziałem na 4 części. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-08 2022-07-27 10:00 2022-08-29
ZDM/UM/DZP/54/TP/39/22 1.Dostawa 27 sztuk nowych słupów oświetlenia ulicznego – część 1; 2.Dostawa 26 sztuk nowych słupów oświetlenia ulicznego – część 2; 3.Dostawa 30 sztuk nowych słupów oświetlenia ulicznego – część 3; 4.Dostawa 29 sztuk nowych słupów oświetlenia ulicznego – część 4; 5.Dostawa 37 sztuk nowych słupów oświetlenia ulicznego – część 5 Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-23 2022-07-01 10:00 2022-07-11
ZDM/UM/DZP/49/PN/11/22 Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2023 roku w modelu giełdowym Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-10 2022-07-14 10:00 2022-08-16
ZDM/UM/DZP/47/TP/33/22 Przebudowa Placu Trzech Krzyży wraz z remontem nawierzchni Placu Trzech Krzyży i ul. Nowy Świat Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-16 2022-06-14 10:00 2022-08-16
ZDM/UM/DZP/45/TP/31/22 Wykonanie inwestycji pn. Część 1 - uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu. Droga dla rowerów przy Al. Jana Pawła II na odc. Stawki - Rondo "Radosława" Część 2 - uzupełnienie tras na Śródmieściu. Droga dla rowerów przy Al. Jana Pawła II na odc. Rondo "Radosława" - Błońska. Część 3 - uzupełnienie tras na Śródmieściu. Pasy ruchu dla rowerów przy ul. Sanguszki. Część 4 - Realizacja projektu (...) Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-29 2022-05-19 10:00 2022-09-07
ZDM-UM-DZP-43-TP-30-22 Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy. część I – regulacje włazów samopoziomujących i standardowych, część II - regulacje włazów standardowych z odtworzeniem nawierzchni metodą „slurry seal” Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-27 2022-05-13 10:00 2022-06-29
ZDM/UM/DZP/44/PN/10/22 Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ciągu ulic Czecha – Trakt Brzeski na odc. od ul. Kajki do ul. 1-go Pułku Praskiego, j. północna Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-27 2022-05-13 10:00 2022-07-11
ZDM/UM/DZP/41/TP/28/22 Przebudowa ul. Odyńca. Zieleń Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-26 2022-05-06 10:00 2022-07-11
ZDM/UM/DZP/36/PN/8/22 Przebudowa ul. Sokratesa. Zieleń. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-06 2022-04-22 10:00 2022-07-11
ZDM/UM/DZP/37/PN/9/22 „Remont i przebudowa ulic m.st. Warszawy z podziałem na 3 części: Część 1: Zadanie 1 - ul. Śmigłowca odc. Al. Jerozolimskie – ul. Drawska, Zadanie 2 – ul. Ryżowa odc. Al. Jerozolimskie – granica miasta, Część 2: - ul. Ilskiego i al. Komandosów odc. ul. Marsa – ul. Grzybowa, Część 3: - ul. Jarzębskiego, odc. ul. Broniewskiego - Żeromskiego”. Zarząd Dróg Miejskich Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-06 2022-05-18 10:00 --
ZDM/UM/DZP/38/TP/25/22 Przebudowa infrastruktury oświetlenia ulicy Kondratowicza Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-01 2022-04-28 10:00 2022-05-27
ZDM/UM/DZP/26/TP/18/22 Wdrażanie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu w związku z imprezami i uroczystościami na terenie m. st. Warszawy wg zleceń przekazywanych przez Zamawiającego, dla potrzeb Wydziału Strategii i Rozwoju ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-01 2022-04-19 10:00 2022-07-11
ZDM/UM/DZP/29/PN/5/22 Remont wiaduktu im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-03-30 2022-05-12 10:00 2022-07-01
ZDM/UM/DZP/19/PN/3/22 Usługa polegająca na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, działającego pod nazwą Warszawski Rower Publiczny (WRP) Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-09 2022-05-05 10:00 --
ZDM/UM/DZP/20/TP/13/22 Realizację w terenie zleceń dotyczących oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z robotami towarzyszącymi dla ulic m.st Warszawy będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-08 2022-03-25 10:00 2022-07-11
ZDM/UM/DZP/14/TP/9/22 Dostawa i wymiana systemu parkingowego – parkingi podziemne pod pl. Krasińskich i ul. Waryńskiego w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-24 2022-03-21 10:00 --
ZDM/UM/DZP/16/TP/10/22 Wykonanie inwestycji pn.: Część 1: Budowa drogi dla rowerów w ul. Żwirki i Wigury na odc. 1 Sierpnia - Hynka, Część 2: Realizacja projektu BP „Kontraruch rowerowy na ulicy Mycielskiego, Paca i Prochowej. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-18 2022-03-09 10:00 2022-04-01

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa