Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 175  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/87/TP/55/23 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Rembielińską w rej. nr. 8. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-12-21 2024-01-10 10:00 --
ZDM/UM/DZP/81/TP/51/23 Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego o napędzie w 100% elektrycznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-23 2023-12-01 10:00 2024-02-02
ZDM/UM/DZP/76/US/2/23 Ochrona obiektów i mienia Zarządu Dróg Miejskich w 2024 r. Zarząd Dróg Miejskich Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-15 2023-11-30 10:00 --
ZDM/UM/DZP/68/PN/19/23 Kompleksowe usługi utrzymania urządzeń dźwigowych. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-24 2023-11-22 10:00 --
ZDM/UM/DZP/70/TP/44/23 Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-19 2023-11-03 10:00 2023-11-27
ZDM/UM/DZP/71/TP/45/23 Dostawa oprogramowania CAD Network lub rozwiązania równoważnego – 20 sieciowych licencji wieczystych z rocznym wsparciem wraz z wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-17 2023-10-26 10:00 2023-11-27
ZDM/UM/DZP/67/TP/43/23 Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z usługą jej dystrybucji/przesyłu do obiektów zlokalizowanych przy ul. Chmielnej 120, ul. Chmielnej 120 A, ul. Chmielnej 124, ul. Gołdapskiej 7, Krakowskie Przedmieście – schody ruchome. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-27 2023-10-09 10:00 2023-11-27
ZDM/UM/DZP/60/TP/41/23 Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych, aktualizacja, modernizacja oraz mycie i konserwacja elementów Miejskiego Systemu Informacji kat. 1,2,3. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-20 2023-09-28 10:00 2023-11-27
ZDM/UM/DZP/58/PN/14/23 Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2024 roku w modelu giełdowym Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-05 2023-10-02 10:00 2023-11-27
ZDM/UM/DZP/57/PN/13/23 Ocena stanu eksploatacji dróg zarządzanych przez ZDM w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg w latach 2023-2027. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-01 2023-10-04 10:00 --
ZDM/UM/DZP/49/TP/35/23 Zakup i modernizacja oświetlenia hali parkingu podziemnego pod pl. Krasińskich w Warszawie, usytuowanym w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-24 2023-08-02 10:00 2023-11-02
ZDM/UM/DZP/47/PN/11/23 Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2024 roku w modelu giełdowym Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-14 2023-08-16 10:00 2023-08-25
ZDM/UM/DZP/45/PN/10/23 Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu (APR) w latach 2023-2025 Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-07 2023-08-07 10:00 2023-11-27
ZDM/UM/DZP/37/TP/28/23. Wykonanie inwestycji pn.: Część 1–Budowa drogi rowerowej i chodnika pomiędzy ul. Długą i ul. Grzybową Część 2–Budowa dróg dla rowerów i chodników przy ul. Wólczyńskiej Część 3-Budowa dróg dla rowerów i chodników przy ul. Marymonckiej i Kasprowicza Część 4-Budowa azylów w rejonie ul. Przy Agorze 11a oraz 14 Część 5-Uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu – Wenedów i Sanguszki Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-20 2023-07-12 10:00 2023-11-02
ZDM/UM/DZP/44/TP/33/23 Przeprowadzenie podstawowej (rocznej) kontroli oraz przeglądów szczegółowych wybranych obiektów inżynierskich na terenie m.st. Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-20 2023-06-30 10:00 --
ZDM/UM/DZP/36/TP/27/23 Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy Część I - Regulacje włazów samopoziomujących i standardowych Część II - Regulacje włazów standardowych z odtworzeniem nawierzchni metodą „slurry seal” Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-05 2023-06-21 10:00 2023-11-02
ZDM/UM/DZP/34/TP/25/23 Pomiary ruchu na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w latach 2023 – 2025 na terenie m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-24 2023-06-02 10:00 2023-08-30
ZDM/UM/DZP/33/PN/7/23 Dostawa nowych słupów oświetleniowych – część 1; Dostawa słupów oświetleniowych – część 2 Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-19 2023-06-19 10:00 --
ZDM/UM/DZP/32/TP/24/23 Przebudowa sieci oświetleniowej w Parku – etap I Budowa oświetlenia ogrodu daliowego oraz oświetlenia pomników House’a i Tancerki w Parku Skaryszewskim – etap II Przebudowa Alei Głównej w Parku Skaryszewskim – etap III Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-15 2023-06-05 10:00 2023-08-30
ZDM/UM/DZP/29/PN/6/23 Usuwanie i przechowywanie pojazdów, na okres 3 (trzech) lat (lata 2023 – 2026), z dróg leżących na terenie m.st. Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-04 2023-06-07 10:00 --
ZDM/UM/DZP/28/TP/21/23 Wykonanie dostawy, montażu, konfiguracji i kalibracji liczników ruchu drogowego oraz montażu, konfiguracji i kalibracji liczników ruchu drogowego będących własnością Zamawiającego oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury i budową nowej Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-21 2023-05-05 10:00 2023-11-02
ZDM/UM/DZP/23/TP/19/23 Wykonanie pomiarów ruchu na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w latach 2023 - 2025. Badania prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-18 2023-04-27 10:00 2023-07-12
ZDM/UM/DZP/24/TP/20/23 Pomiary ruchu na bieżące potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w latach 2023 – 2025 na terenie m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-17 2023-05-04 10:00 2023-05-16
ZDM/UM/DZP/16/TP/13/23 Dostawa i montaż mebli biurowych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-12 2023-04-21 10:00 2023-05-08
ZDM/UM/DZP/18/TP/15/23 Remont zaplecz- wymiana ogrodzenia terenu ZDM przy ul. Gołdapskiej 7 w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-11 2023-04-28 10:00 2023-07-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa