Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 71  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/37/PN/9/22 „Remont i przebudowa ulic m.st. Warszawy z podziałem na 3 części: Część 1: Zadanie 1 - ul. Śmigłowca odc. Al. Jerozolimskie – ul. Drawska, Zadanie 2 – ul. Ryżowa odc. Al. Jerozolimskie – granica miasta, Część 2: - ul. Ilskiego i al. Komandosów odc. ul. Marsa – ul. Grzybowa, Część 3: - ul. Jarzębskiego, odc. ul. Broniewskiego - Żeromskiego”. Zarząd Dróg Miejskich Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-06 2022-05-18 10:00 --
ZDM/UM/DZP/38/TP/25/22 Przebudowa infrastruktury oświetlenia ulicy Kondratowicza Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-01 2022-04-28 10:00 2022-05-27
ZDM/UM/DZP/19/PN/3/22 Usługa polegająca na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, działającego pod nazwą Warszawski Rower Publiczny (WRP) Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-09 2022-05-05 10:00 --
ZDM/UM/DZP/14/TP/9/22 Dostawa i wymiana systemu parkingowego – parkingi podziemne pod pl. Krasińskich i ul. Waryńskiego w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-24 2022-03-21 10:00 --
ZDM/UM/DZP/16/TP/10/22 Wykonanie inwestycji pn.: Część 1: Budowa drogi dla rowerów w ul. Żwirki i Wigury na odc. 1 Sierpnia - Hynka, Część 2: Realizacja projektu BP „Kontraruch rowerowy na ulicy Mycielskiego, Paca i Prochowej. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-18 2022-03-09 10:00 2022-04-01
ZDM/UM/DZP/9/TP/5/22 Dostawy w 2022 roku artykułów biurowych i papieru do urządzeń biurowych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-14 2022-02-25 10:00 2022-03-09
ZDM/UM/DZP/8/TP/4/22 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych branży oświetlenia w ramach realizacji BO 2022: Broniewskiego, Dzieci Warszawy, Klimczaka, Wilanów, Rosoła, Modlińska Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-09 2022-02-24 10:00 2022-04-12
ZDM/UM/DZP/87/TP/58/21 Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-30 2022-01-14 10:00 2022-03-31
ZDM/UM/DZP/86/TP/57/21 Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz wymiana oświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach.... Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-30 2022-01-26 10:00 2022-04-13
ZDM/UM/DZP/85/TP/56/21 Konserwacja znaków DFS Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-23 2022-01-05 10:00 2022-04-13
ZDM /UM/DZP/84/US/5/21 Świadczenie usług prawniczych w 2022 roku w zakresie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 75). Zarząd Dróg Miejskich Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-15 2021-12-23 10:00 2022-02-03
ZDM/UM/DZP/85/TP/55/21 Roboty remontowo-budowlane, konserwacyjne w obiektach ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-13 2021-12-29 10:00 2022-04-13
ZDM/UM/DZP/79/TP/53/21 Dostawa 2 licencji SQL Server 2019 Enterprise Core 2 licenses Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-30 2021-12-09 10:00 2022-03-09
ZDM/UM/DZP/77/TP/52/21 Usługi utrzymania czystości w obiektach ZDM oraz wokół obiektów ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-19 2021-11-29 10:00 2022-03-31
ZDM/UM/DZP/70/PN/17/21 Kompleksowe usługi utrzymania urządzeń dźwigowych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-15 2021-12-27 10:00 2022-03-18
ZDM/UM/DZP/80/TP/54/21 Dostawa 12 szt. Fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-10 2021-11-18 10:00 2021-12-06
ZDM/UM/DZP/71/PN/18/21 Usługa polegająca na obsłudze i utrzymaniu systemów odwodnienia ulic m.st. Warszawy z podziałem na 14 części. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-09 2021-12-06 10:00 --
ZDM/UM/DZP/75/TP/50/21 Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-05 2021-11-17 10:00 2021-12-30
ZDM/UM/DZP/72/US/2/21 Świadczenie usług prawniczych w 2022 roku. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-03 2021-11-17 10:00 --
ZDM/UM/DZP/74/TP/49/21 Dostawa 12 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-27 2021-11-08 10:00 2021-11-15
ZDM/UM/DZP/73/US/3/21 Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041.) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codzienny odbiór przesyłek z siedziby ZDM. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-26 2021-11-09 10:00 2022-04-13
ZDM/UM/DZP/69/US/1/21 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych Zarząd Dróg Miejskich Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-08 2021-10-27 10:00 2021-12-30
ZDM/UM/DZP/66/TP/47/21 Wykonanie oceny stanu technicznego, oszacowaniu wartości i oceny dalszej przydatności pojazdów przejętych na własność m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-06 2021-10-14 10:00 2021-12-06
ZDM/UM/DZP/64/TP/45/21 Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych ZDM w 2022 roku Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-01 2021-10-18 10:00 --
ZDM/UM/DZP/65/TP/46/21 Wykonanie inwestycji pn.: Budowa drogi rowerowej przy ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do al. KEN. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-10 2021-09-28 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa