Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/127/A/2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na potrzeby postępowań administracyjnych. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-04-26 2021-05-14 15:30 2021-05-20
ZDM/UM/DZP/100/A/2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na potrzeby postępowań administracyjnych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-03-23 2021-04-08 15:30 2021-04-19
ZN/2021/03/0023/ZDM-WAW Mycie, konserwacja, niezbędne uzupełnienia oraz odtworzenia zniszczonych modułów Miejskiego Systemu Informacji o patronach ulic i ważnych obiektach historycznych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-03-05 2021-03-17 10:00 2021-03-30
ZN/2021/02/0009/ZDM-WAW Wykonywanie diagnostyki drogowych obiektów inżynierskich w zakresie opinii technicznych, ekspertyz, analiz oraz badań podstawowych i specjalistycznych, dotyczących oceny stanu technicznego i warunków użytkowania drogowych obiektów inżynierskich, zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich, zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-02-16 2021-02-26 23:00 2021-02-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa