Lista postępowań PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/32/PN/9/21 Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Wisłą Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-05-10 2021-06-29 10:00 --
ZDM/UM/DZP/28/PN/7/21 Dostawa 2 879 sztuk nowych słupów oświetleniowych oraz urządzeń pomiarowych – część 1 Dostawa 803 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 2 Dostawa 279 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 3 Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-04 2021-06-14 10:00 --
ZDM/UM/DZP/20/PN/4/21 Usługa monitoringu sterowników i transmisji obrazu z kamer sygnalizacji świetlnej w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-17 2021-06-17 10:00 --
ZDM/UM/DZP/31/PN/8/21 Pobieranie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie z wykorzystaniem platform / kanałów mobilnych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-19 2021-07-07 10:00 --
ZDM/UM/DZP/23/PN/5/21 Usługa polegającą na obsłudze i utrzymaniu systemów odwodnienia ulic m.st Warszawy z podziałem na 6 części Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-21 2021-06-23 10:00 --
ZDM/UM/DZP/35/PN/11/21 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Al. Jerozolimskich w związku z remontem kolejowej linii średnicowej" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-21 2021-06-23 10:00 --
ZDM/UM/DZP/34/PN/10/21 Weryfikacje i dokumentacje skrajni drogowych oraz inwentaryzacji elementów organizacji ruchu dla ciągów jezdni dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-26 2021-06-28 10:00 --
ZDM/UM/DZP/36/TP/24/21 Metoda optymalizacji wyboru rozwiązań inżynieryjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie opracowana jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zgodnie z wymogami DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-08 2021-06-18 10:00 --
ZDM/UM/DZP/37/TP/25/21 Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-11 2021-06-28 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa