Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2023 roku w modelu giełdowym

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/49/PN/11/22
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-07-14 10:00 (Pozostało: 18 Dni 14 Godzin 22 Minut)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-07-14 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-06-10
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2022-06-10 11:17 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2022-06-10 11:17 0.13 MB
  icon SWZ_49_PN_11_22.docx Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 2022-06-10 11:17 0.14 MB
  icon zał nr 1 - espd-request_JEDZ.zip Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 2022-06-10 11:17 0.09 MB
  icon OPZ z załącznikami.zip Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z załącznikami 2022-06-10 11:17 0.46 MB
  icon Wzór umowy - sprzedaż energii.docx Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) 2022-06-10 11:17 0.04 MB
  icon załączniki do SWZ od 2 do 7.zip Załączniki do SWZ od 2 do 7: nr 2 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp nr 3 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji nr 5 Formularz cenowy nr 6 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nr 7 Oświadczenia i wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy) 2022-06-10 11:17 0.11 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa