Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Alei Jerozolimskich w związku z remontem kolejowej linii średnicowej" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/53/PN/13/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-25 10:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-25 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-08-04
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-08-04 10:32 -
  icon Specyfikacja Warunków Zamowienia.DOCX 2021-08-04 10:32 0.09 MB
  icon załącznik 1- JEDZ.zip 2021-08-04 10:32 0.09 MB
  icon załącznik 2 - doświadczenie.docx 2021-08-04 10:32 0.02 MB
  icon załącznik 3 - wykaz osób.docx 2021-08-04 10:32 0.02 MB
  icon załącznik 4 - oswiadczenie art 117 ust 4.docx 2021-08-04 10:32 0.02 MB
  icon załącznik 5 - grupa kapitałowa.docx 2021-08-04 10:32 0.02 MB
  icon załącznik 6 - oswiadczenie o aktualności informacji.docx 2021-08-04 10:32 0.02 MB
  icon załącznik 7 - formularz cenowy.docx 2021-08-04 10:32 0.01 MB
  icon załącznik 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx 2021-08-04 10:32 0.02 MB
  icon załącznik 9 - oświadczenie wykonawcy.docx 2021-08-04 10:32 0.02 MB
  icon Projektowane postanowienia umowy.docx 2021-08-04 10:32 0.07 MB
  icon załącznik 1 PPU - zabezpieczenie.docx 2021-08-04 10:32 0.02 MB
  icon OPZ.zip 2021-08-04 10:32 292.94 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-08-04 10:32 0.13 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytania 18.08.2021.pdf 2021-08-18 10:34 2.06 MB
  icon Skorygowany OPZ.PDF 2021-08-18 10:34 0.78 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenie zmian.pdf 2021-08-20 09:37 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Alei Jerozolimskich w związku z remontem kolejowej linii średnicowej" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 1 915 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-08-25 10:51 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-10-20 12:08

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa