Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej.

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/37/TP/25/21
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-06-28 10:00 (Pozostało: 15 Dni 5 Godzin 2 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2021-06-28 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-06-11
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-06-11 09:19 -
  icon SWZ.docx Specyfikacja Warunków Zamówienia 2021-06-11 09:19 0.14 MB
  icon 08d92ca0-9fcb-d4e7-d470-d800014ab4c8.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2021-06-11 09:19 0.1 MB
  icon załącznik 1 - oswiadczenie-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp.docx załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu 2021-06-11 09:19 0.02 MB
  icon załącznik nr 2 doświadczenie.docx załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz dotyczący doświadczenia Wykonawcy 2021-06-11 09:19 0.02 MB
  icon załącznik nr 3 pot. kadrowy.docx załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz osób 2021-06-11 09:19 0.02 MB
  icon załącznik 4 - oswiadczenie art 117 ust 4.docx załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 2021-06-11 09:19 0.02 MB
  icon Wzor-umowy roboty budowlane _ kosztorys _Paderewskiego_ostateczna wersja 10-05-2021.docx Projektowane postanowienia umowy 2021-06-11 09:19 0.07 MB
  icon Załącznik nr 1 do umowy.docx załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy 2021-06-11 09:19 0.02 MB
  icon Załącznik nr 2 do umowy.docx załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy 2021-06-11 09:19 0.02 MB
  icon OPZ z załącznikami.7z Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami 2021-06-11 09:19 0.0 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Rembertów, droga 5607W (PADEREWSKIEGO).zip Przedmiary robót 2021-06-11 09:23 0.37 MB
  icon Strona tytułowa kosztorysu ofertowego.pdf Strona tytułowa kosztorysu 2021-06-11 09:23 0.02 MB
  icon OPZ z załącznikami.7z Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami 2021-06-11 09:35 93.13 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa