Usługa monitoringu sterowników i transmisji obrazu z kamer sygnalizacji świetlnej w Warszawie

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/20/PN/4/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-06-17 10:00 (Pozostało: 4 Dni 6 Godzin 17 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2021-06-17 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-05-17
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-05-17 13:10 -
  icon 2021-OJS094-247543-pl.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2021-05-17 13:10 0.14 MB
  icon SWZ_20_PN_4_21 unia.docx Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 2021-05-17 13:10 0.14 MB
  icon Zał. 1 do SWZ espd-request.zip Zał. nr 1 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 2021-05-17 13:10 0.09 MB
  icon załączniki do SWZ od 2 do 5.zip Załączniki do SWZ od 2 do 5tj.: załącznik nr 2 - Wykaz dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz osób załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji 2021-05-17 13:10 0.06 MB
  icon 2021_04_19_umowa monitoring_2021 - 3 lata_JP_zm_terminu realizacji przed ogloszeniem przetragu_zm.doc Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) do cz. 1 i cz. 2 2021-05-17 13:10 0.18 MB
  icon Załączniki do PPU.zip Załączniki do PPU zał nr 1 - wzór zabezpieczenia zał. nr 2 - wzór oświadczenia gwarancyjnego (o ile dotyczy) 2021-05-17 13:10 0.03 MB
  icon Załącznik do OPZ.zip Załączniki do OPZ - dla części 1 - dla części 2 - dla wszystkich części 2021-05-17 13:10 0.07 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon OPZ Załącznik I cz. 1.docx Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) cz. 1 - (bez adiustacji) 2021-05-18 13:36 0.03 MB
  icon OPZ Załącznik I cz. 2.docx Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - cz. 2 (bez adiustacji) 2021-05-18 13:36 0.03 MB
  icon Odpowiedzi na pytania 10062021-sig.pdf 2021-06-10 10:17 0.43 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa