Serwis 86 sztuk samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 22 sztuk rowerów miejskich i 16 szt. rowerów towarowych (w tym elektrycznych) oraz 4 sztuk hulajnóg elektrycznych

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/33/TP/23/21
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-05-21 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-05-21 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-05-12
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-05-12 14:30 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 2021-05-12 14:30 0.1 MB
  icon SWZ -ZDM-UM-DZP-33-TP-23-21.docx Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 2021-05-12 14:30 0.14 MB
  icon OPZ z załącznikami.zip Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z załącznikami 2021-05-12 14:30 6.1 MB
  icon PPU_umowa na serwis.docx Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) 2021-05-12 14:30 0.06 MB
  icon Załącznik nr 1 do PPU - zabezpieczenie umowy.docx Załącznik nr 1 do PPU 2021-05-12 14:30 0.02 MB
  icon Załączniki do SWZ.zip Załączniki do SWZ od 1 do 6. załącznik nr 1 - formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu załącznik nr 2 - wykaz dotyczący doświadczenia Wykonawcy załącznik nr 3 - wykaz narzędzi, środków, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp załącznik nr 5 - FORMULARZ CENOWY załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy) 2021-05-12 14:30 0.18 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon SWZ -ZDM-UM-DZP-33-TP-23-21.docx Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 2021-05-12 14:56 0.14 MB
  icon informacja-sig.pdf Informacja do SWZ 2021-05-12 15:15 0.35 MB
  icon odpowiedzi na pytania_18052021-sig.pdf odpowiedzi na pytania_18.05.2021 2021-05-18 13:08 0.36 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Serwis 86 sztuk samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 22 sztuk rowerów miejskich i 16 szt. rowerów towarowych (w tym elektrycznych) oraz 4 sztuk hulajnóg elektrycznych 185 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-05-21 11:10 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa