Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na potrzeby uporządkowania i organizacji postoju na drogach publicznych - część 1 - na obszarze dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz część 2 - na obszarze dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/29/TP/22/21
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-05-27 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-05-27 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-05-11
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-06-08

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-05-11 10:10 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2021-05-11 10:10 0.12 MB
  icon SWZ.docx Specyfikacja Warunków Zamówienia 2021-05-11 10:10 0.14 MB
  icon załącznik nr 1 - oswiadczenie-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp.docx załącznik 1 do SWZ - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu 2021-05-11 10:10 0.02 MB
  icon załącznik nr 2 doświadczenie.docx załącznik 2 do SWZ - Wykaz dotyczący doświadczenia Wykonawcy 2021-05-11 10:10 0.02 MB
  icon załącznik nr 3 pot. kadrowy.docx załącznik 3 do SWZ - Wykaz osób 2021-05-11 10:10 0.02 MB
  icon załącznik n r 4 - oswiadczenie art 117 ust 4.docx załącznik 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 2021-05-11 10:10 0.02 MB
  icon załącznik nr 5 formularz ofertowy cz. 2.xlsx załącznik 5 do SWZ - Arkusz ofertowy dla części 2 2021-05-11 10:10 0.01 MB
  icon załacznik nr 5 formularz ofertowy cz. 1.xlsx załącznik 5 do SWZ - Arkusz ofertowy dla części 1 2021-05-11 10:10 0.01 MB
  icon Załącznik nr 1 do umowy.docx załącznik 1 do wzoru umowy 2021-05-11 10:10 0.02 MB
  icon Załącznik nr 2 do umowy.docx załącznik 2 do wzoru umowy 2021-05-11 10:10 0.02 MB
  icon OPZ Ochota - część 2.7z Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 2 2021-05-11 10:10 6.16 MB
  icon OPZ Żoliborz - część 1.7z Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1 2021-05-11 10:10 4.92 MB
  icon Wdrożenie organizacji ruchu - Wzór Umowy.docx Projektowane postanowienia umowy 2021-05-11 10:10 0.08 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odp. na pytania 13.05..pdf 2021-05-13 09:46 0.11 MB
  icon odp. na pytania 25.05..pdf 2021-05-25 09:55 0.28 MB
  icon poprawiony załącznik nr 2 doświadczenie.docx 2021-05-25 09:56 0.02 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na potrzeby uporządkowania i organizacji postoju na drogach publicznych - część 1 - na obszarze dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 25 000,00 PLN
  Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na potrzeby uporządkowania i organizacji postoju na drogach publicznych - część 2 - na obszarze dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. 25 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-05-27 10:46 -
  icon Unieważnienie postępowania 2021-06-08 09:37 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa