Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Wisłą

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/32/PN/9/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-26 10:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-07-26 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-05-10
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-05-10 12:33 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu z10 V 21 r. .pdf 2021-05-10 12:33 0.13 MB
  icon SWZ - ZDM-UM-DZP-32-PN-9-21.DOCX 2021-05-10 12:33 0.15 MB
  icon załączniki do SWZ.zip 2021-05-10 12:33 0.24 MB
  icon Projektowane postanowienia umowy z załącznikami.zip 2021-05-10 12:33 0.13 MB
  icon Opis przedmiotu zamówienia .docx 2021-05-10 12:33 0.74 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.001 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.002 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.003 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.004 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.005 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.006 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.007 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.008 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.009 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.010 2021-05-10 12:33 94.37 MB
  icon 03_Dokumentacja_Techniczna.7z.011 2021-05-10 12:33 93.02 MB
  icon 05_STWiOR.7z 2021-05-10 12:33 2.0 MB
  icon Przedmiary robót oraz strona tytułowa kosztorysu.zip 2021-05-10 12:33 0.09 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoł - odw. Budimex-21V-sig.pdf 2021-05-21 13:07 0.35 MB
  icon odwołanie Budimex.zip 2021-05-21 13:07 1.19 MB
  icon Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego- odw Mostostal- 21V-sig.pdf 2021-05-21 13:07 0.35 MB
  icon Odwolanie Mostostal.zip 2021-05-21 13:07 0.98 MB
  icon Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego- odw Intercor- 21V-sig.pdf 2021-05-21 13:07 0.35 MB
  icon Odwołanie Intercor.zip 2021-05-21 13:07 0.62 MB
  icon zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 7 VI.pdf 2021-06-07 09:28 0.07 MB
  icon zmiana SWZ - 7 VI .pdf 2021-06-07 09:55 0.38 MB
  icon zmiana SWZ.pdf 2021-06-21 07:52 1.09 MB
  icon zał 3 - wykaz osób - zmiana (wersja edyt.) .docx 2021-06-21 07:52 0.02 MB
  icon zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 22VI.pdf 2021-06-22 09:04 0.08 MB
  icon zmiana ogłoszenia o zam. 29 VI.pdf 2021-06-29 11:54 0.09 MB
  icon odp na pyt i zmiany SWZ - 29 VI .pdf 2021-06-29 11:54 0.76 MB
  icon zal do odp na pytania i zmian SWZ - 29 VI.7z 2021-06-29 11:54 7.88 MB
  icon zm SWZ IV, wizja lok. - 5 VII .pdf 2021-07-05 12:43 0.44 MB
  icon Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ z dnia 09.07.2021r..pdf 2021-07-09 09:10 4.07 MB
  icon Projektowane postanowienia umowy_rew_3.docx 2021-07-09 09:10 0.09 MB
  icon Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji DZUUE.pdf 2021-07-09 09:10 0.26 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Wisłą 173 929 227,62 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-07-26 12:44 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-10-14 14:24

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa