Przebudowa skrzyżowania Rondo Dmowskiego

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/21/TP/17/21
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ostrzeżenia

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-04-30 10:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-04-30 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-04-06
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-04-06 22:18 -
  icon SWZ DZP 21 TP 17 21 Przebudowa Ronda Dmowskiego.docx 2021-04-06 22:18 0.14 MB
  icon Projektowane postanowienia umowy 6.04.21 ISK poprawione.docx 2021-04-06 22:18 0.07 MB
  icon Załącznik do PPU nr 1 - zabezpieczenie umowy.docx 2021-04-06 22:18 0.02 MB
  icon Załącznik do PPU nr 2 - oświadczenie gwarancyjne.docx 2021-04-06 22:18 0.02 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ - oswiadczenie z art 125 ust 1 ustawy pzp.docx 2021-04-06 22:18 0.02 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - doświadczenie Wykonawcy.docx 2021-04-06 22:18 0.01 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - potencjał kadrowy.docx 2021-04-06 22:18 0.02 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie art 117 ust 4.docx 2021-04-06 22:18 0.02 MB
  icon Przedmiary robót.zip 2021-04-06 22:18 0.74 MB
  icon Strona tytułowa kosztorysu ofertowego.pdf 2021-04-06 22:18 0.17 MB
  icon Dokumentacja techniczna.7z 2021-04-06 22:18 647.38 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2021-04-06 22:18 0.06 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf 2021-04-19 11:25 0.04 MB
  icon zmiana terminu składania ofert-sig.pdf 2021-04-19 11:25 0.36 MB
  icon zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf 2021-04-22 10:15 0.04 MB
  icon Odpowiedzi na pytania - pismo-sig.pdf 2021-04-22 10:15 0.89 MB
  icon Aktualne przedmiary robót.zip 2021-04-22 10:15 1.05 MB
  icon zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3.pdf 2021-04-26 13:54 0.04 MB
  icon zmiana terminu składania ofert z dnia 26.04-sig.pdf 2021-04-26 13:54 0.37 MB
  icon zmiana SWZ 27.04-sig.pdf 2021-04-27 12:27 0.35 MB
  icon Aktualne przedmiary robót 27.04.zip 2021-04-27 12:27 1.46 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Przebudowa skrzyżowania Rondo Dmowskiego 14 306 651,06 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-05-26 13:01 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert 2021-04-30 12:19 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-05-31 12:22

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa