Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w roku 2021

 • Numer postępowania ZDM/UM/DZP/15/TP/13/21
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-04-08 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-04-08 11:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-03-24
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-07-01

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-03-24 11:56 -
  icon Ogłoszenie 2021/BZP 00022091/01.pdf 2021-03-24 11:56 0.11 MB
  icon SWZ- usuwanie barier.docx 2021-03-24 11:56 0.14 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ spełnienie warunków, wykluczenie.docx 2021-03-24 11:56 0.02 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - doświadczenie Wykonawcy.docx 2021-03-24 11:56 0.01 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - wykaz osób.docx 2021-03-24 11:56 0.01 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - wspólne ubieganie się o zam..docx 2021-03-24 11:56 0.02 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ Formularz cenowy.xls 2021-03-24 11:56 0.21 MB
  icon Projektowane postanowienia umowy - Usuwanie barier.docx 2021-03-24 11:56 0.07 MB
  icon Załącznik nr 1 do PPU - zabezpieczenie umowy.docx 2021-03-24 11:56 0.02 MB
  icon Załącznik nr 2 do PPU - oświadczenie gwarancyjne.docx 2021-03-24 11:56 0.02 MB
  icon szczegółowa specyfikacja techniczna.doc 2021-03-24 11:56 0.13 MB
  icon DT. Załącznik-nr-3-STWiOR bariery.zip 2021-03-24 11:56 2.01 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w roku 2021 664 261,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-04-08 11:23 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-04-29 13:15

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa