Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 48  pokazuj  pozycji

ZDM/ UM/DZP/71/A/2024 Wykonanie prac związanych ze sporządzaniem kosztorysów w Wydziale Pogotowia Drogowego ZDM w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Wyłączenie z art. 30 ust. 4 - tryb otwarty Usługi 2024-02-05 2024-02-12 11:00 2024-02-28
ZDM/UM/DZP/70/A/2024 Mycie i konserwacja, odtworzenie zniszczonych oraz niezbędne uzupełnienia modułów MSI o patronach ulic i ważnych obiektach historycznych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-02 2024-02-15 10:00 2024-03-01
ZDM UM/ DZP 73 A 2024 Prowadzenie badań terenowych laboratoryjnych oraz doradztwo tech. dot. zabezpieczenia antykorozyjnego wskazanego przez ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-01 2024-02-08 12:00 2024-02-15
ZDM/UM/DZP/372/A/2023.. dostawa w 2024 r. posiłków profilaktycznych w formie drugiego gorącego dania (bez zupy) na potrzeby pracowników Wydziału Parkowania Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-06 2023-12-11 12:00 2023-12-20
ZDM-UM-DZP-379-A-2023 Dostawa prasy w wersji papierowej na potrzeby Wydziałów ZDM w roku 2024 Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-11-21 2023-11-29 12:00 --
ZDM_UM_DZP_391_A_2023 Wykonywanie pomocniczych czynności administracyjno - biurowych w Zespole Kancelarii Wydziału Administracyjnego w ramach umowy zlecenie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-11-10 2023-11-14 11:00 2023-12-15
ZDM/UM/DZP/369/A/2023. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rozdzielni elektrycznej oraz podłączenia do przyłącza elektroenergetycznego placu przy ulicy Prądzyńskiego 15 w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-10-23 2023-10-26 12:00 2023-11-29
ZDM/UM/DZP/346/A/2023 Umowy zlecenie – na wykonywanie pomocniczych czynności administracyjno – biurowych w zakresie windykacji należności Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-09-25 2023-09-27 15:00 2023-10-16
ZDM_UM_DZP_339_A_2023 porządkowanie centralnego placu składowego przy ul. Noteckiej 4/6 na potrzeby Wydziału Oświetlenia (składowanie słupów i opraw oświetleniowych) Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-09-20 2023-09-21 11:00 2023-09-22
ZDM/UM/DZP/319/A/2023 Wykonanie oznakowania ZIT oraz tablic pamiątkowych EU Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-09-06 2023-09-14 16:00 2023-10-06
ZDM-UM-DZP-310-A-2023 Wykonanie koncepcji aranżacji oraz projektu wykonawczego aranżacji i wyposażenia wnętrza korytarza / holu na drugim piętrze w budynku przy ulicy Chmielnej 120 w Warszawie wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz nadzoru autorskiego. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-09-01 2023-09-07 12:00 2023-11-14
ZDM/UM/DZP/307/A/2023. zakup klimatyzatorów na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-08-23 2023-08-30 12:00 2023-09-18
ZDM/UM/DZP/274/A/2023 dostawa mebli biurowych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-08-23 2023-09-04 12:00 2023-09-12
ZDM/UM/DZP/304/A/2023 Wykonywanie pomocniczych czynności administracyjno - biurowych w Zespole Centrum Kontaktu z Mieszkańcem Wydziału Administracyjnego w ramach umowy zlecenie. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-08-22 2023-08-28 11:00 2023-09-05
ZDM.UM.DZP.218.A.2023 zakup w 2023 roku klimatyzatorów na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-07-28 2023-08-01 12:00 2023-08-10
ZDM-UM-DZP-269-A-2023 wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 1565 m2 położonej w Warszawie w dzielnicy Wola przy ulicy Chmielnej 120, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 12 z obrębu 6-01-10 dla potrzeb sprzedaży. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-14 2023-07-21 10:00 2023-09-08
ZDM.UM.DZP.257.A.2023 Wykonanie diagnostyki drogowych obiektów inżynierskich Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-04 2023-07-11 10:00 2023-08-07
ZDM/UM/DZP/236/A/2023 Świadczenie usług kancelaryjno- archiwizacyjnych i administracyjnych oraz bieżącej biurowej obsługi pracy w Wydziale Parkowania, w zakresie wydawania abonamentu mieszkańca w SPPN. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-06-16 2023-06-23 12:00 --
ZDM/UM/DZP/237/A/2023 Świadczenie usług kancelaryjno- archiwizacyjnych i administracyjnych oraz bieżącej biurowej obsługi pracy w Wydziale Parkowania, w zakresie reklamacji opłaty dodatkowej w SPPN. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-06-16 2023-06-23 12:00 --
ZDM/UM/DZP/238/A/2023 Świadczenie usług kancelaryjno- archiwizacyjnych i administracyjnych oraz bieżącej biurowej obsługi pracy w Wydziale Parkowania w zakresie wykonywanych zadań określonych w art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-06-16 2023-06-23 12:00 --
ZDM-UM-DZP-230-A-2023 Wykonywanie pomocniczych czynności administracyjno - biurowych w Zespole Kancelarii Wydziału Administracyjnego w ramach umowy zlecenie. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-06-15 2023-06-28 11:00 2023-07-04
ZDM/UM/DZP/231/A/2023 Wykonanie diagnostyki drogowych obiektów inżynierskich Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-06-14 2023-06-20 11:00 2023-06-27
ZDM-UM-DZP-201-A-2023 Prowadzenie badań terenowych, laboratoryjnych oraz doradztwo techniczne dotyczące robót antykorozyjnych wskazanych przez ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-05-22 2023-05-29 10:00 2023-06-20
ZDM-UM-DZP-196-A-2023 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rozdzielni elektrycznej oraz przyłącza elektroenergetycznego w budynku przy ulicy Chmielnej 120 w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-05-18 2023-05-23 15:30 2023-07-13
ZDM/UM/DZP/18/A/2023 dostawy w 2023 r. odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZDM Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-04-25 2023-05-11 12:00 2023-05-17

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa