Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/343/A/2022 „Opracowanie dokumentacji opisowo-kartograficznej wraz z badaniami hipotecznymi dla działek ewidencyjnych w całości zajętych pod drogę”. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-29 2022-09-12 15:00 2022-09-19
ZDM/UM/DZP/314/A/2022.. Przygotowanie opracowania pod nazwą: Studium Polityki Tonażowej dla m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-18 2022-08-31 15:00 2022-09-19
ZDM/UM/DZP/325/A/2022 Opracowanie dokumentacji operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich urządzeń wodnych służących do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-01 2022-08-09 11:00 2022-08-24
ZDM/UM/DZP/85/A/2022. Pełnienie nadzoru inwestorskiego, nad wykonywaniem robót zasadniczych związanych z remontem/wzmocnieniem/przebudową jezdni wraz z robotami towarzyszącymi ulic m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-03-07 2022-03-14 23:59 2022-10-05
ZDM/UM/DZP/53/A/2022. Mycie, konserwacja,niezbędne uzupełnienia oraz odtworzenia zniszczonych modułów Miejskiego Systemu Informacji o patronach ulic ważnych obiektach historycznych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-02-08 2022-02-18 12:00 2022-03-02
ZDM/UM/DZP/425/A/2021 „Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie”. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-01-04 2022-01-14 10:00 2022-01-19
ZDM/UM/DZP/194/A/2021. Roboty budowlane, ktorych przedmiotem jest Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. J. Dąbrowskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-06-25 2021-07-02 10:00 2022-05-06
ZDM/UM/DZP/187/A/2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na potrzeby postępowań administracyjnych. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-06-18 2021-06-28 15:30 2021-07-12
ZDM/UM/DZP/127/A/2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na potrzeby postępowań administracyjnych. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-04-26 2021-05-14 15:30 2021-05-20
ZDM/UM/DZP/100/A/2021 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na potrzeby postępowań administracyjnych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-03-23 2021-04-08 15:30 2021-04-19
ZN/2021/03/0023/ZDM-WAW Mycie, konserwacja, niezbędne uzupełnienia oraz odtworzenia zniszczonych modułów Miejskiego Systemu Informacji o patronach ulic i ważnych obiektach historycznych Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2021-03-05 2021-03-17 10:00 2021-03-30
ZN/2021/02/0009/ZDM-WAW Wykonywanie diagnostyki drogowych obiektów inżynierskich w zakresie opinii technicznych, ekspertyz, analiz oraz badań podstawowych i specjalistycznych, dotyczących oceny stanu technicznego i warunków użytkowania drogowych obiektów inżynierskich, zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich, zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-02-16 2021-02-26 23:00 2021-02-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa