Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

ZDM/UM/DZP/35/A/2023. Wykonanie okresowych przeglądów, wynikających z nich prac konserwacyjnych oraz napraw urządzeń frankujących i kopertujących użytkowanych przez Zarząd Dróg Miejskich oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do ww. urządzeń Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-20 2023-01-24 12:00 --
ZDM/UM/DZP/316/A/2022 Zapewnienie usług personelu Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-20 2022-07-27 11:00 --
ZDM/UM/DZP/386/A/2021. Wykonywanie czynności Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz.U. 2019 poz. 742. Zarząd Dróg Miejskich Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-02-14 2022-02-21 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa